Verš na dnešní den

“všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.” — Romans 3:23-24 . Powered by BibleGateway.com.

Štítky

His Hands

 

His hands, tools of creation

Stronger than nations

Power without end

And yet through them

We find our truest friend

 

His hands, sermons of kindness

Healing men’s blindness

Halting years of pain

Children waiting to be held again

 

His hands would serve His whole life through

Showing men what hands might do

Giving, ever giving endlessly

Each day was filled with selflessness

And I’ll not rest

Till I make of my hands what they could be

Till these hands become like those from Galilee

 

His hands lifting a leper, warming a beggar

Calling back the dead

Breaking bread, five thousand fed

His hands, hushing contention

Pointing to heaven

Ever free of sin

Then bidding man to follow Him

 

His hands would serve His whole life through

Showing men what hands might do

Giving, ever giving endlessly

Each day was filled with selflessness

And I’ll not rest

Till I make of my hands what they could be

Till these hands become like those from Galilee

 
His hands clasp in agony

As He lay pleading, bleeding in the garden

While just moments away

Other hands betray Him out of greed

Shameful greed

 

And then His hands are trembling

Straining to carry

The beam that they’d be nailed to

As he stumbles through the streets

Heading for the hill on which He’d die

He would die

 

They take His hands

His mighty hands, those gentle hands

And then they pierce them, they pierce them
He lets them because of love

 

From birth to death was selflessness

And clearly now I see Him with His hands

Calling to me

And though I’m not yet as I would be

He has shown me how I could be

I will make my hands

Like those from Galilee

Jeho ruce

 

Jeho ruce, nástroje stvoření,

silnější než pronárody,

moc, která nemá konce…

A přesto skrze ně

nacházíme našeho nejopravdovějšího Přítele.

 
Jeho ruce, kázání milosrdenství,

uzdravují slepotu,

zastavují roky bolesti…

Děti čekají až je znovu budou držet.

 

Svýma rukama by sloužil celý život,

ukazujíce lidem, co můžou ruce dělat –

dávat, stále donekonečna dávat.

Každý den byl plný nesobeckosti

a já si neoddechnu,

dokud neudělám ze svých rukou to, co by mohly být,
dokud tyto ruce nebudou jako ty z Galileje.

 

Jeho ruce pozvedají malomocného, hřejí žebráka,
volají zpět mrtvé,

lámou chléb, pět tisíc nasytily.

Jeho ruce zahánějí spory,

ukazují na nebe.

Vždy osvobozují od hříchu,

pak člověku nabízejí, aby Ho následoval.

 

Svýma rukama by sloužil celý život,

ukazujíce lidem, co můžou ruce dělat –

dávat, stále donekonečna dávat.

Každý den byl plný nesobeckosti

a já si neoddechnu,

dokud neudělám ze svých rukou to, co by mohly být,
dokud tyto ruce nebudou jako ty z Galileje.

 

Jeho ruce se svírají bolestí,

jak leží v prosbách, krvácející v zahradě.

Zatímco jen o kousek dál

Ho jiné ruce zrazují z chamtivosti,

hanebné chamtivosti…

 

A pak se Jeho ruce třesou,

napínají se, aby nesly

trám, na který má být přibit…

Jak klopýtá ulicemi,

které vedou ke kopci, na kterém by měl zemřít.
On by měl zemřít…

 

Oni berou Jeho ruce,

Jeho mocné ruce… ty laskavé ruce…

a pak je probíjejí… oni je probíjejí…

A On je nechá kvůli lásce…

 

Od narození do smrti byl nesobecký.

A já teď jasně vidím, jak mě

svýma rukama volá.

A i když ještě nejsem, jaký bych měl,

On mi ukázal, jaký bych být mohl.

Udělám své ruce takové,

jako jsou ty z Galileje.

Mohlo by vás zajímat

Kalendář příspěvků

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930