Verš na dnešní den

“„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” — John 14:6 . Powered by BibleGateway.com.

Štítky

Posts Tagged ‘text’

 

Celý příspěvek >>>

 

Celý příspěvek >>>

Celý příspěvek >>>

 

Christ Is Risen, He Is Risen Indeed

 

How can it be, the One who died,

Has borne our sin through sacrifice

To conquer every sting of death?

Sing, sing hallelujah.

 

For joy awakes as dawning light

When Christ’s disciples lift their eyes.

Alive He stands, their Friend and King;

Christ, Christ He is risen.

 

Christ is risen, He is risen indeed!

Oh, sing hallelujah.

Join the chorus, sing with the redeemed;

Christ is risen, He is risen indeed.

 

Where doubt and darkness once had been,

They saw Him and their hearts believed.

But blessed are those who have not seen,

Yet, sing hallelujah.

 

Once bound by fear now bold in faith,

They preached the truth and power of grace.

And pouring out their lives they gained

Life, life everlasting.

 

Christ is risen, He is risen indeed!

Oh, sing hallelujah.

Join the chorus, sing with the redeemed;

Christ is risen, He is risen indeed.

 

The power that raised Him from the grave

Now works in us to powerfully save.

He frees our hearts to live His grace;

Go tell of His goodness.

 

Christ is risen, He is risen indeed!

Oh, sing hallelujah.

Join the chorus, sing with the redeemed;

Christ is risen, He is risen indeed

 

Christ is risen, He is risen indeed!

Oh, sing hallelujah.

Join the chorus, sing with the redeemed;

Christ is risen, He is risen indeed

 

He is risen, He’s alive, He’s alive!

Heaven’s gates are opened wide.

He’s alive, He’s alive!

Now in heaven glorified.

 

He’s alive, He’s alive!

Heaven’s gates are opened wide.

He’s alive, He’s alive!

Now in heaven glorified.

 

Kristus vstal z mrtvých, On je skutečně vzkříšený

 

Jak se to může stát, že Ten, který zemřel,

na sebe vzal náš hřích a obětoval se za nás,

aby přemohl každé bodnutí smrti?

Zpívej, zpívej haleluja!

 

Přichází radost jak světlo svítání,

když Kristovi učedníci zvedají oči.

Jejich Přítel a Král zde stojí živý!

Kristus, Kristus vstal z mrtvých!

 

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

Zpívej haleluja!

Přidej se k ostatním, zpívej s vykoupenými,

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

 

Dřív byly kolem nich pochyby a temnota,

pak Ho však uviděli a jejich srdce uvěřila.

Ale blahoslavení jsou ti, kteří neviděli.

Zatím zpívejme haleluja!

 

Kdysi svázaní strachem, teď smělí ve víře

učili o pravdě a moci milosti.

A zatímco obětovali své životy, získali

život, život věčný.

 

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

Zpívej haleluja!

Přidej se k ostatním, zpívej s vykoupenými,

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

 

Ta moc, která Ho vzkřísila z hrobu

teď pracuje v nás, aby nás mocně zachránila.

On osvobozuje naše srdce, abychom žili Jeho milostí.

Běž a pověz ostatním, jak dobrý On je!

 

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

Zpívej haleluja!

Přidej se k ostatním, zpívej s vykoupenými,

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

 

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

Zpívej haleluja!

Přidej se k ostatním, zpívej s vykoupenými,

Kristus vstal z mrtvých, On byl vážně vzkříšen!

 

Je vzkříšený, On žije, On žije!

Nebeské brány jsou otevřeny dokořán.

On žije, On žije!

Nyní je oslaven v nebi.

 

On žije, On žije!

Nebeské brány jsou otevřeny dokořán.

On žije, On žije!

Nyní je oslaven v nebi.

 

Gethsemane

 

Jesus climbs the hill to the garden still,

His steps were heavy and slow.

Love and a prayer took him there,

To the place only he could go.

 

Gethsemane.

Jesus loves me.

So he went willingly

To Gethsemane.

 

He felt all that was sad, wicked, or bad,

All the pain we would ever know.

While his friends were asleep, he fought to keep,

His promise made long ago.

 

Gethsemane.

Jesus loves me.

So he went willingly,

To Gethsemane.

 

The hardest thing that ever was done,

The greatest pain that ever was known,

The biggest battle that ever was won,

This was done by Jesus!

The fight was won by Jesus!

 

Gethsemane.

Jesus loves me.

So he gave his gift to me,

In Gethsemane.

 

Gethsemane.

Jesus loves me.

So he gives his gift to me,

From Gethsemane.

 

Getsemane

 

Ježíš stoupá na kopec do ztichlé zahrady.

Jeho kroky byly těžké a pomalé.

Láska a modlitba ho tam vzaly,

na místo, kam mohl jít jen On.

 

Getsemane.

Ježíš z lásky ke mě

ochotně šel

do Getsemane.

 

Cítil vše, co bylo smutné, hříšné nebo zlé,

všechnu bolest, jakou kdy poznáme.

Zatímco Jeho přátelé spali, On bojoval, aby dodržel

všechny sliby, které kdysi dávno dal.

 

Getsemane.

Ježíš z lásky ke mě

ochotně šel

do Getsemane.

 

Nejtěžší věc, která kdy byla vykonána,

největší bolest, kterou kdy kdo poznal,

největší bitva, která kdy byla vyhrána,

to všechno Ježíš udělal!

Ježíš vyhrál ten boj!

 

Getsemane.

Ježíš mi z lásky ke mě

dal svůj dárek

v Getsemane.

 

Getsemane.

Ježíš mi z lásky ke mě

dal svůj dárek

v Getsemane.

Mohlo by vás zajímat

Kalendář příspěvků

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031